Almindelige betingelser

​1. Alkohol. Der må ikke være indtaget alkohol før arrangementet. Alle gæster skal være 100 % ædru ved fremmøde. Der må ikke indtages alkohol under arrangementet. Der må ikke indtages alkohol efter arrangementet, så længe man opholder sig på skyttecentrets område, – medmindre man har fået en særlig tilladelse hertil.

2. Aldersgrænser. Vi har en aldersgrænse på min. 16 år. Unge under 18 år skal være ledsaget af en voksen, der har ansvaret for dem.

3. Dresscode mv. Det er ikke tilladt at bære camouflagetøj eller paramilitær-/politi-lignende påklædning. Det er ikke tilladt at bære påklædning med tekst, billeder og tegninger – eller at have synlige tatoveringer, som vil kunne virke provokerende eller stødende. Provokerende opførsel eller sprogbrug er ikke tilladt.

4. Mødetidspunkt. Det er vigtigt at alle møder til den aftalte tid, da alle skal deltage i den indledende sikkerhedsinstruktion. Ved for sen fremmøde kan vi ikke garantere, at vi kan nå at afholde et fuldt arrangement. Sørg for at alle deltagere er bekendt med vores adresse og kørevejledningen.

5. Identitetscheck. Vi forbeholder os ret til forud for et arrangement at udbede os deltagerliste med navn, adresse og fødselsdato på alle deltagere. Ved manglende modtagelse af deltagerliste betragtes bestilt arrangement som aflyst fra kunden side. Alle skal senest på dagen før start af arrangement udfylde oplysninger med navn, adresse og fødselsdato. Der vil være identitetscheck. Der skal her kunne forevises gyldig legitimation i form af sygesikringskort og billed-id. Kan en deltager på dagen ikke fremvise gyldigt ID kan vedkommende ikke deltage i arrangement. Vi kan herudover op til 3 dage før et arrangement anmode om, at alle deltagere på dagen skal kunne fremvise ren straffeattest.

6. Afvisning af deltagere. Instruktørernes anvisninger skal altid følges. Instruktøren kan til enhver tid afvise enkeltpersoner eller hele gruppen for deltagelse i arrangementet. Dette kan gøres uden nærmere begrundelse.​ Deltagere kan også afvises, dersom de af fysiske årsager eller andre årsager vurderes ikke på sikker vis at kunne gennemføre arrangementet.

7. Rygning. Der må ikke ryges under arrangementet, men rygepauser kan indlægges efter behov.

8. Foto og video. Fotografering og videoptagelser er kun tilladt efter nærmere anvisning af instruktørerne og såfremt øvrige gæster accepterer dette.

9. Våben og ammunition. Berøring af våben og ammunition må kun foregå under kommando af en instruktør.

10. Tøj og fodtøj. Skydningen foregår fra uopvarmede åbne lokaler eller udendørs. Medbring fornuftigt tøj og fodtøj efter vejrforholdene på dagen.

11. Graviditet. Da støjniveauet er meget højt, frarådes gravide at deltage i skydningen.

12. Kontaktinformation. For endeligt at kunne reservere et arrangement skal vi som minimum have følgende kontaktdata fra dig: Navn, e-mail og mobiltelefonnr. Manglende oplysninger vil medføre, at din reservation ikke er gældende.

13. Betaling, forudbetaling og depositum. Vi tilbyder flere betalingsmuligheder; kontant på dagen, MobilePay, fakturering efter arrangement (kun AS selskaber) samt forudbetaling. Der vil altid kunne kræves hel- eller delvis forudbetaling/depositum. Ved aftale om forudbetaling/depositum skal det aftalte beløb være registreret på vores konto senest den oplyste dato. Manglende aftalt forudbetaling/depositum medfører, at aftale om arrangement er ophævet. I tilfælde af aflysning fra kundens side tilbagebetales evt. indbetalt forudbetaling/depositum, dersom aflysningen sker senest 3 hverdage før det aftalte arrangement. Ved senere aflysning eller ved manglende fremmøde tilbagebetales forudbetaling men ikke depositum. Depositum udgør altid 600 kr. medmindre andet er aftalt.

14. Gavekort. Gavekort er kun gyldige dersom de er betalt. Gavekort, som ikke er betalt inden for 1 måned fra udstedelse bliver annulleret. Betalt depositum ved bestilling af gavekort tilbagebetales ikke. Ved betaling med gavekort skal gavekortet medbringes og afleveres på dagen. Ved elektronisk modtagne kort (pdf-fil) kvitteres på dagen for indløsningen af gavekortet.

15. Aflysning, manglende fremmøde og force major. Ved kundens aflysning af et bestilt arrangement senere end 2 hverdage før afholdelse eller ved manglende fremmøde tilbagebetales betalt depositum ikke. Er der tale om et gavekort, er gavekortet ikke længere gyldigt, men kan forlænges mod en merbetaling for dækning af vores udgifter. Gunsport kan aflyse et arrangement dersom sygdom eller force major umuliggør afholdelse af et arrangement (f. eks. ekstremt vejr). I sådanne tilfælde tilbagebetales forudbetalt beløb.

16. Cookies og persondatapolitik

Vores hjemmeside anvender cookies. Cookies er små filer, som gemmes på din enhed. Første gang du besøger os får du information om brugen heraf, og hvordan du kan deaktivere cookies. Vi anvender udelukkende cookies til optimering af vores egen hjemmeside samt til brug for statistik over besøg.

For indgåelse af aftale med os har vi brug for minimum følgende oplysninger:

• Navn
• Telefonnummer
• E-mail

For fremsendelse af gavekort, faktura eller andet materiale kan vi have brug for:

• Firmanavn
• Adresse

På dagen for et arrangement eller forinden kan vi udbedes os følgende data på alle deltagere:

• Navn
• Adresse
• Fødselsdato

Formålet med de listede data er at overholde gældende regler for afvikling af skydning for ikke-medlemmer af skytteforeninger.

Modtagne data opbevares kortets muligt og slettes så snart der ikke længere er brug for dem.

Ejer af Advanced Shooting Academy Denmark / Gunsport.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om dig/jer. Ejer og dataansvarlig er Knud Erik Poulsen. Afgivne oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjemand.

Du har ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven. Henvendelse om hvilke data vi har registreret om dig rettes til e-mail: kep@kep.dk